จมูกบันไดทองเหลือง 6ร่อง INFINITE(BRASS STAIR NOSING)

   จมูกบันไดทองเหลืองกันลื่น 6ร่อง INFINITE ร่น SIB-6L ขนาด 50มม.x25มม. ผลิตจากทองเหลืองที่ได้มาตราฐานและมีคุณภาพ

จมูกบันไดทองเหลือง..

ดูรายละเอียด