บานซิ้งพีวีซีท๊อป แวร์ซาย (SINK PANEL)

แบบบานเดี่ยว แวร์ซาย ขนาด 45x65 ซม.

               

แบบบานคู่ แวร์ซาย ขนาด 85x65 ซม.

                

แบบบานสามตอน แวร์ซาย ขนาด 125x65 ซม.

              

บานซิ้ง

ดูรายละเอียด