สี่เหลี่ยมคางหมู INFINITE (TRAPEZOID CHAMFER)

สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพีวีซีใช้สำหรับติดตกับไม้แบบ เพื่อเซาะร่องผนังเปลือย เหมาะกับการใช้งานตามกำแพง หรือทางขึ้นที่ลาดชัน อาคารจอดรถ