ธรณีประตู (DOOR STEP)

อุปกรณ์สำหรับปิดช่องว่าง ระหว่างประตูกับพื้น (ธรณีประตู)โดยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูป พร้อมฝาครอบปิดแนวยึดตะปูเกลียวและแถบยางเพื่อป้องกันฝุ่นและแมลง

คุณสมบัติของธรณีประตู

-ธรณีประตู ป้องกันกลิ่นขยะ ฝุ่น 

-ธรณีประตู ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและภายใน

-ธรณีประตู ป้องกันแมลงเลื้อยคลานเล็กๆ ที่สามารถเข้ามาได้ตามช่องระหว่างประตูกับพื้น

-ธรณีประตู ป้องกันการรั่วไหลของแอร์ออกไปภายนอกช่วยประหยัดไฟฟ้า และยังลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย