สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซีแบบตัน INFINITE (PVC CHAMFER)

สามเหลี่ยมลบมุมพีวีซี ผลิตจากพีวีซีใช้แทนบัวไม้สามเหลี่ยม ซึ่งนำมาติดเข้าที่ มุมไม้แบบ4 มุมหรือ 2มุม เพื่อให้เกิดลบมุมขึ้นที่งานเมื่อถอด แบบออก เช่น งานเสาลบมุม งานสะพาน งานแนวฟุตบาท คันทางขอบถนน

               -สามเหลี่ยมลบมุมแบบตัน สามารถตอกตะปูยึดเข้ากับไม้แบบได้

               -สามเหลี่ยมลบมุมแบบตัน งานที่สำเร็จออกมาได้มุมที่สวยกว่าบัวไม้สามเหลี่ยม

               -สามเหลี่ยมลบมุมแบบตัน ระยะการใช้งานได้มากกว่าบัวไม้สามเหลี่ยมและเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ได้ด้วย

               -สามเหลี่ยมลบมุมแบบตัน ช่วยลดต้นทุนในด้านวัสดุและแรงงาน

               -สามเหลี่ยมลบมุมแบบตัน กรณีที่เป็นแบบเหล็กสามารถใช้กาวยางยึดติดกับแบบได้