ร่องพีวีซี INFINITE(PVC GROOVE)

              ร่องพีวีซี เป๋นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซี เกรดพิเศษ มีความยืดหยุ่น คงทน มีแนวตรง ไม่บิดงอ ทำให้รองที่ได้เป็นแนวตรงสม่ำเสมอ