เซี้ยมพีวีซี INFINITE(PVC CORNER BEAD)

เซี้ยมพีวีซีเป็นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจาก พีวีซี เกรดพิเศษ มีความยืดหยุ่น คงทนไม่แตกหักง่ายแต่สามารถ ตัดต่อได้ตามขนาดความยาวของงานเซี้ยมปูนช่วยให้งานเซี้ยมก่อฉาบบริเวณ สัน มุมเสา คาน และผนังต่างๆ ให้มีแนวตรวสม่ำเสมอและเร็วขึ้น

                 -เซี้ยมพีวีซี ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการจับเซี้ยม 

                 -เซี้ยมพีวีซี ทำให้มีความคมสชัดของมุมเหลี่ยมเสา-คาน