เส้นแบ่งแนวพีวีซี,ทองเหลือง,อลูมิเนียม,ไม้แนวคางหมู INFINITE